BALANSIO ON NYT FREESTYLE LIBRE YHTEENSOPIVA!

Libre-Balansio-integration-FIN.png
 
 

Julkaisuvapaa lehdistötiedote 25.4.2018
English below

QUATTRO FOLIAN BALANSIO® -PALVELU TARJOAA ABBOTTIN VALTUUTTAMANA FREESTYLE LIBRE® TIEDOT OSAKSI DIABETEKSEN OMAHOITOTIETOJA KLIINISEEN KÄYTTÖÖN. 

Quattro Folia, Espoo, Suomi., 25 huhtikuuta 2018 – Quattro Folia ilmoitti tänään, että heidän Balansio -palvelu on auktorisoitu Abbottin toimesta vastaanottamaan tietoa FreeStyle LibreLinkin kautta Suomen markkinalla. Integraation tuomat mahdollisuudet käyttäjille ovat saatavilla 23. Huhtikuuta alkaen, Balansion uuden version ilmestymisen yhteydessä. 

Balansio on kokonaisvaltainen diabeteksen hoidon palvelu, joka mahdollistaa hoitoyksiköille kliinisen hoidon tarjoamisen potilaille etänä perinteisen vastaanoton ulkopuolella. 

Integraatio mahdollistaa FreeStyle Libre käyttäjien sensorointidatan automaattisen siirron LibreLink pilvipalvelun kautta suoraan Balansioon. Sensoridataa käytetään yhdessä potilaan muun Balansioon kerätyn omahoitodatan kanssa. Balansio analysoi ja korostaa automaattisesti ongelmakohdat hyödyntäen automatisoitua kliinistä analyysiä. Tämä mahdollistaa sekä potilaan että terveydenhuollonammattilaisten kohdentaa hoidolliset toimenpiteet löydettyihin ongelmiin sekä huomioida onnistuneet parannukset. 

Balansio mahdollistaa nykyaikaisen, potilaslähtöisen sekä tarpeenmukaisen diabeteshoidon, jonka avulla potilaalle voidaan tarjota hoitoa ja tukea tarvittaessa, osana arkipäiväistä elämää. Tällä tavoin pystytään saavuttamaan parempia hoitotuloksia verrattuna vastaanottokeskeiseen hoitotapaan. Balansio sopii tyyppi 1, tyyppi 2 sekä raskausdiabeteksen hoitoon. Balansio on digitaalinen palvelu (reguloitu sekä CE-merkitty lääkinnällinen laite) julkisen ja yksityisen sektorin diabeteksen hoidon tarjoajille. Balansio sisältää turvatun potilaan datasiirron sekä kommunikointikanavan potilaan ja hoitotiimin välillä. Balansio käyttää omahoitodataa auttaakseen diabeetikkoa oppimaan sekä muokkaamaan omia elämäntapoja, lääkitystä ja hoitorutiineja. Balansio tarjoaa boluslaskimen pikainsuliiniannoslaskentaan, automatisoidun basaalititraattorin oikean perusinsuliinitason löytämiseen sekä päivittäisen HbA1c -estimoinnin hoidon etenemisen seuraamiseen. Balansio on saatavilla Android sekä iOS älypuhelimille. Hoidon ammattilaisille Balansio Pro toimii verkkoselaimessa. 

“Diabeteshoidon tulisi muuttua klinikka-, sekä kalenterikeskeisestä potilaskeskeiseen sekä tarpeen mukaiseen, tuettuun omahoidon malliin. Hoidon ohjaaminen tulisi olla tuloskeskeisempää sekä hoitopäätösten teko tulisi olla dataan perustuvaa. Vaikuttavan hoidon tulisi olla aika- ja paikka riippumatonta potilaalle.”, kommentoi Markku Saraheimo LT, Sisätautilääkäri, Diabetologi, Quattro Folian lääketieteellinen neuvonantaja. “Balansion täysi näkyvyys potilaan tietoihin sekä kliinisen analyysin tuoma apu mahdollistaa diabeetikoille parempaa elämänlaatua, helpottaa päivittäistä diabeteksen hallintaa sekä tehokkaampaa, dataan perustuvaa diabeteksen hoitoa. FreeStyle Libre mahdollistaa vaivattoman ja joustavan glukoosiseurannan sekä tuottaa enemmän dataa diabeetikoiden päivittäiseen verensokeriarvojen hallintaan. Automaattinen avustus sekä näkyvyys potilaan kaikkeen omahoitodataan ovat äärimmäisen tärkeitä hoitohenkilökunnan työkaluja, joiden avulla pystytään tarjoamaan oikea-aikaista tukea.” Saraheimo lisää. 

 

QUATTRO FOLIA

Quattro Folia on Suomalainen Startup -yritys, joka kehittää terveysteknologiaa sekä siihen liittyviä digitaalisia palveluja ammattilais- sekä kuluttajakäyttöön. Yrityksen missiona alusta saakka on ollut miettiä uudelleen tapoja hoitaa kroonisia sairauksia digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Yrityksen mission toteutuminen näkyy jo ensimmäisessä tuotteessa – Balansiossa, joka asettaa diabeetikon ajajan paikalle sekä mahdollistaa hoidon ammattilaisille oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen hoidon sekä ohjauksen tarjoamisen, kliinisen tekoälyn sekä algoritmien avustuksella. 

Lisätietoa sekä haastattelut: 
Paulus Carpelan
(+358) 50 486 7516 
paulus.carpelan(a)quattrofolia.com
www.balansio.com

 


IN ENGLISH


Libre-Balansio-integration-ENG.png

 

Press release 25.4.2018

QUATTRO FOLIA IS AUTHORIZED BY ABBOTT TO PROVIDE FREESTYLE LIBRELINK® INTEGRATION WITH BALANSIO® SERVICE. 

Quattro Folia, Espoo, Finland., April 25, 2018 – Quattro Folia announced today that its Balansio service is authorized by Abbott to receive data from FreeStyle LibreLink in Finland. The integration is available from 23th of April along with the new Balansio release. 

Balansio is a holistic diabetes management service enabling clinics to extend professional clinical service to their patients remotely outside traditional appointments. The integration enables Balansio users using FreeStyle Libre to get their sensor data through LibreLink cloud service directly to Balansio. Received sensor data together with other holistic self-care data collected by Balansio to be analysed and highlighted by the augmented clinical intelligence enabling both the patient and the healthcare professionals to focus on the issues found and improvements achieved. 

Balansio enables modern patient-centric, need-based care model where the patient receives professional help and guidance in a timely manner as part of their everyday life. This enables better care results compared to appointment driven care model. Balansio supports type 1, type 2 and gestational diabetes care. Balansio is an online service (regulated and CE marked medical device) for professional healthcare service providers and clinics to provide care for people with diabetes including secure data sharing and communication between the patient and the care team. In addition, Balansio automatically assists the patient to learn and adjust their behavior, medication and care routines based on the self-care data. Balansio offers bolus calculator, automated basal titration (type 2) and daily HbA1c -estimation, which helps both the patient and the care team to see the care progress. Balansio supports both Android and iOS smartphones. For professionals, an optimized Balansio Pro application can be used through a web browser. 

“Diabetes care has to be changed from a clinic-centric and calendar-driven care model to a patient-centric and need-based assisted self-care model. The care guidance and medical decision-making need to be data driven and goal-oriented. Effective care needs to be time and place independent for the patient.”, comments Markku Saraheimo, MD, Specialist of Internal Medicine and Diabetology, Quattro Folia’s medical advisor. “Balansio's full data visibility and the help of augmented intelligence provide a better life quality for people with diabetes, makes their daily diabetes management easier and diabetes care data-driven and more effective. FreeStyle Libre enables effortless and flexible glucose monitoring and provides more data for individuals to use in their daily glucose management. Automated assistance and visibility to full patient self-care data for the HCPs is the key to provide timely support.”, Markku adds. 

 

ABOUT QUATTRO FOLIA

Quattro Folia is a Finland based software startup company focusing on developing professional healthcare technology and related digital services. Company’s mission from the beginning has been to re-think the treatment of chronic diseases by utilizing digital technology. The realization of that mission is Balansio service, which puts the diabetic into the driver seat and enables professional care team to provide timely support and coaching as needed with the help of automation and clinical algorithms. 

More information and interviews:
Paulus Carpelan
(+358) 50 486 7516
paulus.carpelan(a)quattrofolia.com
www.balansio.com