Balansio osaksi Hel­sin­gin ja Jy­väs­ky­län yli­opis­tojen käynnistämää laajaa yhteistyötä Kii­nan ar­vos­te­tuim­piin kuu­lu­van yli­opis­ton kans­sa

Kuva: Paavo Niutanen

Kuva: Paavo Niutanen

 

Quattro Folia on yksi kahdesta suomalaisesta yrityksestä, jotka ovat käynnistämisvaiheen yrityskumppaneina mukana Helsingin ja Jyväskylän yliopiston sekä Shanghai Jiao Tong (SJTU) yliopiston yhteistyökonsortiossa. Kesäkuussa solmittu yhteistyösopimus edistää vuorovaikutusta tutkijoiden välillä, tutkijavaihtoa ja koulutusyhteistyötä samoin kuin yritysyhteistyötä uusien terveydenhuollon ratkaisujen toteuttamisessa ja käyttöönotossa. Yhteistyön tavoitteena on kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon kehittäminen, jossa osana hyödynnetään mm. Balansio -pilvipalvelun kliinistä tekoälyä, reguloituja lääkinnällisiä laitteita sekä tuetun omahoidon mahdollisuutta diabeteksen komplisoitumisen ennaltaehkäisyyn.

 

Shanghai Jiao Tong (SJTU) yliopisto kuuluu Kiinan arvostetuimpiin yliopistoihin ja sen alaisuudessa toimii 13 sairaalaa sekä Kiinan ensimmäinen kansallinen translationaalisen lääketieteen infrastruktuurikeskus. Toisena suomalaisena yhteistyöyrityksenä on Nightingale Health, jonka verianalyysiteknologian ja -palvelun avulla voidaan parantaa kroonisten sairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen ennaltaehkäisyä samoin kuin hoidon seurantaa. Ratkaisu mahdollistaa analyysin erittäin suurilla aineistoilla ja on johtavien kansainvälisten yliopistojen ja biopankkien aktiivisessa käytössä.

Yhteistyön käynnistäneet yliopistot edustavat kansallisesti johtavia ja kansainvälisesti tunnustettuja toimijoita valituilla kohdealueilla. Mukana olevat suomalaisyritykset puolestaan ovat kehittäneet sellaisia kroonisten sairauksien tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon ratkaisuja, joille Kiinassa on valtava tarve näiden sairauksien koskettaessa satoja miljoonia kansalaisia. Konsortion yhteyteen käynnistetyn yhteistyöalustan kautta tullaan tulevaisuudess kytkemään mukaan myös uusia hankkeita ja kumppaneita ja tuetaan Suomen kansainvälistä yhteistyötä täsmälääketieteen- ja terveysteknologian tutkimuksessa ja liiketoiminnassa – paitsi Kiinaa ja Suomea, myös kolmansia markkinoita ajatellen.

“Quattro Folialle on erityisen tärkeää olla osana tutkimustyötä, jonka kanssa meillä on yhteinen missio. Tutkimustyöhön mukaan pääsyn ansiosta pystymme edistämään diabeteksen komplisoitumisen ennaltaehkäisyä ja samalla kehittämään Balansiota tutkimustulosten pohjalta sekä uudelle markkina-alueelle soveltuvaksi. Tämä on myös todella tärkeä mahdollisuus näyttää suomalaista terveysteknologista osaamista, joka varmasti avaa uusia ovia Kiinan terveydenhuollon markkinassa.” – kommentoi Harri Okkonen, Quattro Folian toimitusjohtaja.

Lisää tietoa yhteistyöstä täältä ja täältä.