DigiSote Balansio.png
2017-05-29

(English version can be found below) 

Balansio-palvelu mukana tuetun etähoidon kokeilussa DigiSote-hankkeessa 

Quattro Folia ja Pohjois-Karjalan DigiSote-hanke ovat yhdessä aloittaneet diabeetikoille suunnatun tuetun etähoidon kokeilun käyttäen Quattro Folian Balansio-palvelua. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Pohjois- Karjalan DigiSote on suurimpia Suomessa meneillään olevista sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeista. Hankkeen tarkoituksena on palvelumuotoilun, teknologian ja nopeiden kokeilujen avulla avulla etsiä uusia ratkaisuja nykyisiin hoitokäytäntöihin ja hoitomuotoihin. Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. 

Kokeilun aikana lääketieteen ammattilaiset ja diabeetikot käyttävät Balansio- järjestelmää digitaaliseen, tuettuun etähoitoon. Hoidon osana käytetään Balansion tarjoamaa insuliiniannoslaskuria hoitotasapainon parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kokeilu alkoi 11.5.2017 ja se kestää noin kolme kuukautta. Hankkeessa on tarkoitus selvittää kuinka tuetun etähoidon palvelu, kuten Balansio, voi vaikuttaa potilaiden hyvinvoinnin ja terveyden kehitykseen sekä hoitohenkilökunnan tekemän työn mielekkyyteen ja suorittamiseen. 

Quattro Folia

Quattro Folia on vuonna 2012 perustettu terveysteknologiayritys. Quattro Folia tuottaa ohjelmistoratkaisuja pitkäaikaissairaiden omahoidon tehostamiseen ja tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille uuden tavan tarjota tehokasta ja ennaltaehkäisevää etähoitoa. 

Balansio on CE-merkitty lääkinnällinen ohjelmistoratkaisu diabeteksen tuettuun etähoitoon, joka mahdollistaa automaattisen verensokeri- ja muun mittaustiedon siirtämisen ja hyödyntämisen uusissa hoitomenetelmissä. 

 


In English

Balansio service is being tested in a remote care trial of DigiSote project 

Quattro Folia is participating in North Karelian DigiSote trial. The trial focuses on remote care for diabetics. DigiSote is funded by European Social Fund (ESF) and it is one of the biggest ongoing health care projects in Finland. In the trial, current best practices are being challenged and iterated by utilizing new types of services, care practices and technology. The purpose of DigiSote is to find new innovative solutions for the public health care sector in North Karelia. 

During the trial, health care professionals and individuals with diabetes use Balansio service to gain new insights of remote care in diabetes management. Balansio ́s built-in insulin dosage calculator is used as part of the trial to gain and maintain a better glycemic control. The trial began on 11.5.2017 and will continue for three months. The trial ́s purpose is to find out how a remote care service, such as Balansio, affects the patients’ care balance and motivation as well as how it affects the work efficiency and experience of the health care professionals. 

About Quattro Folia

Quattro Folia is a health-tech start-up founded in 2012. Quattro Folia develops software solutions for assisted self-care for individuals with chronic conditions and new efficient ways for health care professionals to provide remote care. 

Balansio is a CE marked medical software solution for assisted self-care for individuals with diabetes. Balansio enables automatic upload of blood glucose and other measurement data to support modern care practices.