Kokonaisvaltainen hoito sekä tekoäly muuttaa diabeteksen hoidon – tavoitteena merkittävä komplikaatioiden ja kustannusten vähentäminen.

3.0 release-fin.png
 

Lehdistötiedote: Quattro Folia, Espoo, 21. Toukokuuta, 2018

Quattro Folia ilmoittaa tänään, että uusin versio Balansio® -palvelusta on nyt julkistettu ja se tarjoaa yhä älykkäämmät työkalut diabeteksen hoitoon. Quattro Folian julkaistuaan ensimmäisen version Balansiosta vuonna 2015, työtä diabeetikoiden hoitotavan muuttamiseen ja tukemiseen on jatkettu samalla linjalla yhä suurempia edistysaskelia ottaen. Balansio on suunniteltu hoidon ammattilaisille, jotta diabeteksen hoito voitaisiin laajentaa vastaanottojen ulkopuolelle diabeetikoiden avuksi arkeen.

“Tällä hetkellä diabeteksen hoito on pääosin pari kertaa vuodessa ennalta kalenteriin sovittuja vastaanottoja, vaikka diabetesta todellisuudessa hoidetaan arjessa. Diabeetikoiden osaaminen, heidän mahdollisuutensa hoitaa diabetesta sekä motivaationsa elämäntapavalintoihin määrittävät hoitotulokset sekä riskit diabetekseen liittyviin komplikaatioihin. Olemassa oleva tapa hoitaa diabetesta ei vastaa diabeetikon tarpeita tukeen sekä ohjeistukseen arjessa, jotta voitaisiin tarjota tarpeenmukaista hoitoa sekä ennaltaehkäistä komplikaatioiden syntyä.”, kommentoi Markku Saraheimo LT, Sisätautilääkäri, Diabetologi sekä Helsingin Yliopiston tutkija.  
 

Ennaltaehkäisy sekä tekoäly ratkaisuna resurssiongelmiin

Täysi näkyvyys omahoitodataan, oikeat työkalut, oikea-aikainen sekä jatkuva tuki mahdollistavat hyvän hoitotasapainon ja paremman elämän laadun saavuttamisen sekä komplikaatiorsikin alentamisen. Keskittymällä ennaltaehkäisevään hoitoon, suurin osa diabetekseen liittyvistä kustannuksista (komplikaatiokustannukset) voitaisiin puolittaa, mikä olisi suuri helpotus nykyisiin resurssiongelmiin terveydenhuollossa.

Lääketieteellisten neuvonantajien sekä diabeetikoiden avustuksella, kehitystiimi mietti ratkaisuja eri ongelmiin joita diabeetikot ja kliinikot kohtaavat diabeteksen hoidossa sekä arjessa. Diabeetikon huono hoitotasapaino johtuu usein tarvittavan tuen, hoidon tilan läpinäkyvyyden sekä hoitoon vaikuttavien tekijöiden ymmärryksen puutteesta. Tuen puute johtuu resurssiongelmista, joten kliinikoiden aika tulisi käyttää tehokkaammin automatisoimalla osa rutiineista. Tekoälyn avulla saadaan lisäkäsiä tietojen käsittelyyn sekä voidaan tunnistaa tiettyjä kaavioita, joiden avulla pystytään tunnistamaan ongelmia hoidossa ja tuomaan ne esille ajallaan. Tämä mahdollistaa hoidon tarjoamisen tarpeenmukaisesti sekä tarvittavan tuen aina saataville diabeetikon arkeen. Oma-hoidon parantunut osaaminen, jatkuva näkyvyys tuloksiin, palaute sekä kannustus sen sijaan, että tuntee jatkuvansa epäonnistuvansa ovat avainasemassa motivaation lisäämiseen. Ymmärryksen lisääminen oma-hoidosta arjessa, jatkuva näkyvyys tuloksiin sekä palaute ja kannustus sen sijaan, että tuntee jatkuvansa epäonnistuvansa ovat avainasemassa motivaation lisäämiseen ja apuun hoitoväsymystä vastaan.
 

Kokonaisvaltaisuus sekä tuki avainasemassa kohti parempaa hoitotasapainoa

Useat eri tekijät vaikuttavat diabeteksen hoitoon. Verensokeriarvojen tai mahdollisen lääkityksen seuraaminen ei anna tarpeeksi tietoa tehokkaan hoidon ohjaukseen. Tässä kohtaa tullaan Balansion ainutlaatuisuuteen, eli diabeteksen kokonaisvaltaiseen hoitoon. Balansio kerää tietoa laajasti sekä ottaa huomioon erilaiset aspektit, jotka ovat tärkeitä kliinikoille hoidon ohjauksessa sekä tuen tarjoamisessa. Balansion avulla kliinikot pystyvät tarjoamaan hoitoa ja tukea perustuen potilaan tarpeisiin. Kliininen tekoäly mahdollistaa tuen tarjoamisen diabeetikolle oikea-aikaisesti arjen eri tilanteisiin. Älykkäät Balansio -apurit tunnistavat eri ongelmakohtia käyttäjän datasta ja antavat diabeetikoille sekä kliinikoille erilaisia havaintoja sekä mahdollisia syitä ja ratkaisuja ongelmiin. Resurssiongelman ratkaisemiseksi Balansio tarjoaa kliinikoille selkeät koonnit tarvittavasta infosta, nostaa huomiota kaipaavat asiat esille sekä organisoi potilaat hoidon tarpeen mukaan. Balansio on myös ainoa järjestelmä maailmassa, joka mahdollistaa klinikan muokata tekoälyn tarjoamia työkaluja omien proseduurien ja tarpeiden mukaisiksi.      

Kokonaisvaltaisen, motivoivan ja tavoitteellisen hoidon tarjoamiseksi Balansion työkalut mahdollistavat laajan ja jatkuvasti seurattavan hoitosuunnitelman. Järjestelmä auttaa diabeetikoita saavuttamaan asetut tavoitteet kertomalla hoitosuunnitelman etenemisestä sekä kannustamalla arjessa. Balansio motivoi näyttäen hoidon etenemisen vaikutuksen komplikaatioiden riskiin tarjomalla päivittäin HbA1c -tiedon. Sovelluksessa löytyvän pikainsuliiniannoslaskurin avulla, lääkityksen laskenta helpottuu, annostelu tarkentuu ja näin saadaan myös parempia hoitotuloksia.

Balansion vastaanottaa verensokerimittaukset automaattisesti yleisimmistä mittareista kuten CareSens N, CareSens N Premier, CareSens Dual, Alpacheck Professional, Contour Next One ja TEE2+. Balansio on auktorisoitu Abbottin toimesta vastaanottamaan tietoa FreeStyle LibreLinkin kautta Suomessa. Balansio kerää myös tietoa päivittäisestä aktiivisuudesta Google Fit:iltä sekä iOS Health:iltä. Muiden tietojen kuten lääkityksen, hiilihydraattien, painon ja intensiivisemmän kuntoilun manuaalinen syöttäminen sovellukseen on nopeaa ja helppoa. Balansion uusin version on nyt ladattavissa ilmaiseksi App Storesta sekä Google Playsta. Balansio PRO on selaimessa toimiva ohjelmisto ja päivitys näkyy klinikoille automaattisesti. Balansio PRO:n saa käyttöön ottamalla yhteyttä Quattro Foliaan.

Tekemiämme tutkimuksia aiheesta:


QUATTRO FOLIA
Quattro Folia on Suomalainen Startup -yritys, joka kehittää terveysteknologiaa sekä siihen liittyviä digitaalisia palveluja ammattilais- sekä kuluttajakäyttöön. Yrityksen missiona alusta saakka on ollut miettiä uudelleen tapoja hoitaa kroonisia sairauksia digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Yrityksen mission toteutuminen näkyy jo ensimmäisessä tuotteessa – Balansio asettaa diabeetikon ajajan paikalle sekä mahdollistaa hoidon ammattilaisille oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen hoidon sekä ohjauksen tarjoamisen, kliinisen tekoälyn sekä algoritmien avustuksella.
 

Katso Balansion ensimmäinen esiintulo Tv:n puolella vuonna 2015 tästä. Huomenta Suomen haastettelussa vierailee Quattro Folian toimitusjohtaja Harri Okkonen sekä diabetologi Markku Saraheimo.

Lisää tietoa:
Paulus Carpelan
VP, Business Development and Marketing
(+358) 50 486 7516
paulus.carpelan(a)quattrofolia.com
www.balansio.com
www.quattrofolia.com